Aktualności:                  

• Wymogi RODO 

Realizując obowiązek informacyjny, informujemy iż od dnia 25.05.2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pezrtważaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. 

Ze względu na zmiany, przy zakupie biletu miesięcznego niezbędne jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej zgody na przetważanie danych osobowych, którą można pobrać u kierowcy.

W przypadku osób małoletnich (poniżej 16 roku życia), zgody udziela prawny opiekun.